2 Dakikada Evrim TeorisiYoutube'dan görüntüleyemeyenler Facebook'tan izleyebilir [tıkla]

Daha önceden çevirdiğim fakat altyazısı gömülü olmayan videoların altyazılarını gömülü hale getirmeye başlıyorum. Ara ara bunları yayımlayacağım. Bunlardan ilki evrimin genel hatlarına değinen bu kısa ama faydalı video.

Transkripsiyon:
Evrim, en iyi ifadeyle soyun değişimi olarak tanımlanabilir.

Özetle, aynı türün farklı bireylerinin farklı özellikler göstermesi anlamına gelir. Ortamdaki özelliğin bazı versiyonlarına sahip bireyler, hayatta kalabilmeyi daha fazla başaran eşler meydana getirecek, topluluktaki (popülasyon) genetik düzenleme çevresel etkişimle zaman içinde değişecektir.

Eğer büyük bir topluluk daha küçük topluluklara bölünür ve küçük topluluklar aralarında çiftleşemez hale gelirse, popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklar çevrelerine bağlı olarak artacaktır. Yeterli zaman geçtikten sonra, topluluklar artık çiftleşme yeteneklerinden yoksun kalacak ve yeni türler ortaya çıkacaktır.

Evrimi meydana getiren ana mekanizmalar mutasyonlar, doğal seçilim ve genetik sürüklenmedir. Rastlantısal mutasyonlar diğer mekanizmaları etkileyen saf bilgiyi sağlamak için gereklidir. Doğal seçilim, tek bir özelliğin popülasyondaki fazlalığına bağlı olarak çevre tarafından belirlenen RASTLANTISAL OLMAYAN bir süreçtir. Tam da bu sebepten evrim, rastlantısal kör bir süreç olamaz çünkü her şeyden öte, evrimin ana mekanizması olan doğal seçilim, rastlantısal değildir. Son olarak, genetik sürüklenme küçük popülasyonlarda evrimi hızlandırmaya eğilimli olan gen sıklığındaki değişimdir.

Kamudaki muhalif görüşlere rağmen, evrim var mı ya da yok mu tartışması bilim alanında yaklaşık 100 yıl evvel son bulmuştur. Evrim, artık biyolojinin birleştirici teorisi olarak görülmektedir çünkü farklı disiplinleri bir araya getirir. Bu, bir alandaki ilerlemelerin, bir başka alana yararlı olabileceği anlamına gelir. Ayrıca şunu da bilmekte yarar var ki evrimin olup olmadığı tartışma konusu değildir, bu kesinliği su götürmez bir GERÇEKTİR.

Teori sözü, evrimin tüm mekanizmalarıyla nerede, ne zaman, nasıl, meydana geldiğini ifade eder. Şüphesiz evrim, evrensel olarak kabul edilir çünkü biyolojinin tüm disiplinleri birbirlerinden bağımsız olarak bunu onaylar. Tüm bu analizler bağımsız sıralandığında gezegenimizdeki canlılığın tarihini ortaya koyan net bir görüntü ortaya çıkar. Dolayısıyla 150 yıldır süregelen titiz testlerin ardından yapılmış tek bir gözlem ya da deney bile biyolojinin birleştirici teorisi olan evrimi yanlışlayabilmiş değildir.
2 Dakikada Evrim Teorisi 2 Dakikada Evrim Teorisi Reviewed by GarajimdakiEjder on 03:30 Rating: 5

Hiç yorum yok: