Bertrand Russell - Din ile Bilim (Çıkartma)Çağdaş filozofların önde gelen isimlerinden Bertrand Russell, bu mukayeseyi Din ile Bilim adlı eserinde, Hıristiyan dünyasına yön veren bir azizin şu sözleri üzerine dile getirir: "Suçsuz yavrunun herhangi bir yolla düpedüz öldürülmesi nasıl olur da hoş görülebilir? İster çocuk, ister anası tehlikede olsun. Tanrı'nın isteğine, doğal yasaya aykırıdır bu iş: 'Öldürmeyeceksin' ". Azizin Kutsal Kitap'taki öldürmeyeceksin buyruğuyla vurguladığı bir gebenin, hayatı tehlikede olsa bile, karnında taşıdığı bebeğin ne sebeple olsun öldürülmemesi gerektiğidir. Yani anne ölebilir, yeter ki bebek kurtulsun. Burada kadının da değersiz, doğurmaktan başka bir işe yaramayan bir nesne olduğunun da altı çiziliyor şüphesiz.

Günümüzde de aynı sebeplerle, tıbbın işine de karışıyor dindarlar. Muhafazakârların kürtaj karşıtlıkları malum. Bunu yapanlar, nedense annenin değil de, sadece bebeğin hayatını göz önünde bulunduruyorlar. Kadınlar, başka kadınlara karşı kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Kadın ve aileden sorumlu bir bakan, kürtaj karşıtlığına zemin hazırlıyor ve bir cinsel kimliği (homoseksüalite) bilim dışı bir şekilde, hastalıklı olarak nitelendiriyor. Papa ise prezervatif kullanmak tanrının buyruğuna karşı gelmektir diye prezervatif kullanımına karşı vaaz veriyor, HIV'in varlığını yok sayarak.

Daha bugün çıkan bir haberde -yeni- diyanet işleri başkanı bilgiyi zehirli olarak nitelendiriyor. Bilimi, ölümcül silahlara, ahlaksızlığa ve yalnızlaşmaya yol açtığı önermesi ile şeytanlaştırarak, ötekileştiriyor. Bunun alt metininde ise maneviyata dönüş yapın söylemi yatıyor. İnternette hızla akan bilginin getirdiği uyanıştan korkulduğunun göstergesi değil de nedir bu?

Ne yazık ki, ölümcül silahların artmasına da, dünyanın bu hale gelmesine de sebep olan bilim değil, insiyatiflerini bu yönde kullanan politikacıların ta kendileridir. Bilim, kendinizi yok edin diye buyurmuyor, kendinden olmayanı öldürmeyi buyuran, bizleri sınıflara ayıran dini metinlerin aksine. Orta çağda dünya nüfusunun neredeyse yarıdan fazlasını yok eden vebadan bugün bilim sayesinde kurtulduk. Çiçek hastalığının ölümcül olduğunu bile bilmiyoruz, çünkü neredeyse çiçek hastalığı diye bir şey kalmadı. Ancak insanlar tanrının (!) kullarına layık gördüğü veba ile korkunç acılar çekerek ölürken, din adamları yüksek kulelerinde oturup vaaz vermekten başka bir şey yapmadılar. Şimdi de gelip bilime tü kaka demek gibi bir lüksleri yok.

Dünyaya verdiğimiz zararı da tamir edecek tek aracımız bilimdir. Küresel ısınmayı yağmur duasıyla çözebileceğini düşünen var mıdır? Hiç sanmıyorum.

Oysa ki bilimi şeytanlaştıran diyanet işleri başkanının da beyninde bir tümör çıktığında ilk sığınacağı yer minber değil, bir hastane olacak.

Kapitalist dünyanın yozlaşması karşısında, cılız bir maneviyat çağrısında bulunanlar için bile, normal yollarla bebeği olamayacak bir insanın tüp bebek (In Vitro Fertilization) yöntemiyle bebek sahibi olmasının vereceği manevi mutluluğu hiçe saymak o kadar kolay olmasa gerek.

Bu, din sözcülerinin öbür dünya vaadinden bile daha somut, daha gerçekçi bir mutluluk hem de.
Bertrand Russell - Din ile Bilim (Çıkartma) Bertrand Russell - Din ile Bilim (Çıkartma) Reviewed by GarajimdakiEjder on 02:00 Rating: 5

Hiç yorum yok: