BOINC Projeleri

"BOINC mi o ne?" demeden önce, lütfen hazırladığım şu yazıyı okuyun: Bilime ve İnsanlığa Siz de Faydalı Olmak İster misiniz?


Bir projeyi seçmeden önce şunları yapmanız tavsiye edilir:
  • Projenin hedefleri net bir şekilde belirtiliyor mu? Bu hedefler önemli ve faydalı mı?
  • Bu projelerin yayımlanmış sonuçları var mı? BOINC projelerinin bilimsel yayın listesine bakın.
  • Doğru güvenlik uygulamalarına sahip olduğuna inanıyor musunuz?
  • Hesaplama sonuçları kimin elinde? Kamunun serbestçe ulaşabileceği durumda mı? Yoksa bir şirkete mi ait?

Yine bir fikir vermesi açısından en popüler projeleri buradan görebilirsiniz.

Not: Bilgisayarınız parantez içinde belirtilen ekran kartlarına sahipse hesaplama işlemi daha hızlı yapılacaktır. (Yalnız bilgisayarınızı oldukça yavaşlatıyor, o nedenle ekran kartından [çok hızlı hesaplama yapmaya yarar] yararlanma özelliğini bilgisayar başında değilken kullanmakta yarar var. Zaten CPU'nuzun yüzde kaçının program tarafından kullanılacağı, bilgisayar başındayken mi yokta boştayken mi çalışacağı gibi pek çok tercih size bırakılıyor. İnternet bağlantısını ise aksatmıyor, çünkü hesaplamalar bittikten sonra çok ufak paketler gönderiyor, tabii bu hesaplamaların yapılması saatler alacağından bağlantınızda gözle görülür bir yavaşlama olmaz.)

PROJE LİSTESİ:

Yer bilimleri

Climateprediction.net: Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, küresel iklim hakkında 2100 yılına kadar tahminler yapmakta ve iklim modellerinin doğruluğunu test etmekte kullanılan bir dağıtık hesaplama projesidir. Modelleme sonraki yüzyılda çok farklı senaryolarda iklimin nasıl değişeceğinin anlaşılmasını sağlayacak.

Virtual Prairie: Karmaşık ekolojik sistemlerdeki klonal stratejileri anlama araştırması.


Astronomi/Fizik/Kimya

ATLAS@Home: CERN'ün Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda gerçekleştirilen parçacık fiziği deneyi ATLAS için uygulanan simülasyonlar için gönüllü hesaplama gücünden yararlanır. ATLAS, yeni parçacıkları ve olağanüstü yüksen enerjili protonların kafa kafaya çarpışmasından yararlanan süreçleri araştırır.

Cosmology@Home:
Projenin hedefi evrenimizi en iyi betimleyen modeli araştırmak ve mevcut astronomi ve parçacık fiziği verileriyle uyuşan model dizilerini bulmak.

Einstein@Home: Proje, LIGO ve EGO adlı kütleçekim dalga dedektörlerinden ve Arecibo Radyo Gözlemevi'nden gelen verileri kullanarak çok hızlı dönen nötron yıldızlarını (pulsar) araştırmaktadır. Einstein@Home, Amerikan Fizik Cemiyeti (APS) ve birkaç uluslarası örgüt tarafından desteklenen bir 2005 Dünya Fizik Yılı projesidir. (NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

eOn: Kimyasal reaksiyonlar gibi bilgisayar tarafından hesaplanması ya da izlenmesi binlerce yıl alacak atomik ölçekteki olayların hızla yapılmasının sağlanmasını hedefler.

Leiden Classical: Klasik devimbilim üzerine araştırmalar yapıyor. Diğer projelerden farklı olarak, gönüllülere, öğrencilere ve diğer bilim insanlarına kendi hesaplamalarını şebekeye gönderme imkanı sunuyor.

LHC@home: Proje, CERN'de inşa edilen parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın etrafında yol alan parçacıkların yörüngelerinin kararlılığını araştırıyor. LHC@home simülasyonlar uygulayarak BHC'nin tasarımının ve dedektörlerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Milkyway@home: Projenin hedefi Sloan Sayısal Gökyüzü Araştırması tarafından toplanan verileri kullanarak kendi gezegenimizin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin gönüllülerin bilgisayar kaynaklarından yararlanarak yüksek hassasiyetteki üç boyutlu bir haritasını çıkarmaktır. (Çok çekirdekli işlemcileri, ATI ve NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

Orbit@Home: Projeyle amaçlanan Dünya yakınındaki tehlike oluşturan asteroitleri denetlemek ve incelemek.

Quantum Monte Carlo at Home: Kuantum kimyasından yararlanarak moleküllerin yapısını araştırmak.

SETI@home: Geliştirilmesi ve yaygınlaşmasında en büyük desteği ünlü astronom Carl Sagan'dan alan SETI'nin (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) ana hedefi adından da anlaşılabileceği gibi Dünya dışındaki zeka sahibi varlıkların tespit edilmesidir. Radyo teleskopları uzaydan gelen kısa dalga radyo sinyallerini dinlemek için kullanılır. Bu tür sinyaller doğada meydana gelmezler, dolayısıyla böyle bir sinyalin tespit edilmesi dünya dışı akıllı varlıkların teknolojisine bir kanıt olacaktır. Zayıf sinyalleri tespit edebilmek ya da geniş miktardaki sinyal tiplerini arayabilmek için çok büyük miktarda bilgisayar gücüne gerek vardır. Bu işlere hız kazandırılması için gönüllülerin katkısı gerekmekte.
(ATI ve NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

Spinhenge@home: Amaç moleküler mıknatısları araştırmak ve nano-ölçekli manyetizmayı kontrol etmek. Bu manyetik moleküller ufak manyetik şalterlerin geliştirilmesi ve tıp (tümör kemoterapisi gibi) ile biyoteknolojideki uygulamalar için kullanılabilir.

uFluids@home: The uFluids Projesi mikrokütleçekim ve mikroakışkanlık problemlerindeki iki fazlı akışkan davranışlarını simule eder. Projenin hedefi uydu pervane yönetimi araçlarının daha iyi tasarlanmasını sağlamak ve mikrokanaldaki ve MEMS aygıtlarındaki iki fazlı akışı adreslemektir.


Biyoloji ve Tıp

Docking@Home: Proje, protein-ligand etkileşimlerinin atomik detayları hakkında daha ileri düzeyde bilgi edinmeyi hedefliyor, bu sayede yeni ilaç keşiflerinin iç yüzü araştırılacak.

GPUGrid.net: GPUGrid.net birçok NVIDIA grafik kartının biraraya gelmesiyle yüksek performanslı biomoleküler simülasyonlar için optimize edilen yeni bir dağıtıklı süperhesaplama alt yapısıdır. Gönüllülerin desteğiyle gerçekleşen moleküler simülasyonlar biomedikal araştırmalar için büyük bir yarar anlamına geliyor. (NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

Malariacontrol.net: Sıtmanın geçiş dinamiği ve sağlık etkileriyle ilgili simülasyon modelleri sıtma kontrolü için önemli birer araçtır. Bu veriler sivrisinek ağlarının, kemoterapi ve henüz geliştirilme ve test edilme aşamasında olan yeni aşıların dağıtımında kullanabilecek en uygun stratejileri belirlemekte kullanılabilirler. Hastalığın dağılımını etkileyen biyolojik ve sosyal faktörlere ilişkin farklı parametrelerin uygulandığı büyük insan topluluklarını modelleyen simülasyonlar çok fazla sayıda bilgisayara gereksinim duyar.

POEM@HOME: Amaç, biyolojik olarak aktif protein yapılarını tahmin etmek, proteinlerin birbirleriyle etkileşimde olduklarında meydana gelen sinyal işleme mekanizmalarını anlamak, protein bozuklukları ve birikmesine ilişkin hastalıkları anlamak ve biyolojik olarak önemli proteinlerin 3 boyutlu yapılarını temel alarak yeni ilaçlar geliştirmek.

Rosetta@home: Projenin amacı, başlıca hastalıkların tedavisinde kullanılmaya yönelik proteinlerin 3 boyutlu şekillerini saptamak. Rosetta@home projesine katılarak bu araştırmanın hızlandırılmasına katkı sağlarken, araştırmanın sizin yardımınız olmadan muhtemelen hiç ulaşamayacağı noktalara ulaşmasını da sağlarsınız. HIV, sıtma, kanser, prostat kanseri ve Alzheimer gibi hastalıklarla mücadele edecek yeni proteinlerin tasarlanmasındaki çabalara da destek olursunuz.

Superlink@Technion: Superlink@Technion dünyanın dört bir yanındaki genetikçilerin bazı diyabet tiplerine, hipertansiyona (yüksek kan basıncı), kansere, şizofreniye ve daha birçok hastalığa neden olan genleri bulmalarına yardımcı olur.

The Lattice Project: The Lattice Projesi Maryland Üniversitesi'nde DNA dizisi verilerine; bakteri, plazmit ve virüs proteini dizilerine ve doğadaki biyolojik çeşitliliğe dayalı evrimsel ilişkileri araştıran bilim insanlarına hesaplama gücü sağlar.


Bilişsel bilim ve yapay zeka

FreeHAL: Projenin amacı insan konuşmasını ona çok yakın bir biçimde taklit edebilen bir bilgisayar programı geliştirmek.

MindModelling@Home: İnsan zihninin daha iyi anlaşılması ve özellikle insanların üretkenliğini ve öğrenimini artıran ve azaltan mekanizmaları araştırmak için bilişsel süreç modelleme hesaplamalarından yararlanır.

Matematik, hesaplama ve oyunlar

ABC@home: ABC@home, matematiğin kutsal kasesi sayılan ABC Sanısı (konjektürü) adlı en büyük açık sorularından birini çözmeye ayrılan bir projedir. Problemin çözümü aynı zamanda kendi sayılarımız hakkında bize bir şeyler öğretecektir. Doğru olduğu kanıtlandığında, diğer birçok açık sorun doğrudan yanıtlanabilecek.

Chess960@home: Bu proje Chess960 adlı geçerli satranç kurallarının bir varyantını araştırmaktadır. Klasik satrançta başlangıç pozisyonu asla değişmez. Chess960'da her oyun başlangıcında satranç taşlarının konumu rastgele belirlenir.

Collatz Conjecture: Collatz Problemi gibi matematikteki çözülmemiş konjektürleri (teorem) araştırır. (ATI ve NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

DistrRTgen: Projeyle amaçlanan dünyadaki güvenlik uzmanlarına zayıf sağlamaları tespit için en iyi araçları sunmaktır. Bu da şifre korumada daha güvenli yöntemlerin geliştirilmesi için geliştiricileri teşvik etmeye destek olacak. (NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

Enigma@home: Amaç İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılan şifreleme cihazı Enigma'nın 3 mesajının şifresini çözmek. Asla kırılamayacağına inanılan sinyaller 1942 yılında Kuzey Atlantik'te kesilmişti.

Mersenne@home: Polonya merkezli proje, Mersenne asal sayılarını araştırmaktadır. Proje ile 23 Ağustos 2008'de M45 olarak bilinen 45. Mersenne asal sayısı keşfedildi ve asal sayının bulunmasını sağlayan katılımcının 100.000 dolarlık para ödülünü kazanmasının yanı sıra
o güne kadar 47 Mersenne asal sayısından 13'ü keşfedilmiş oldu. Bu başarı Time dergisi tarafından 2008'in en iyi 29. buluşu olarak lanse edildi.

primaboinca: Amaç, asal sayıların tanımlanmasına ilişkin iki varsayımın karşı örneklerini araştırmak.

PrimeGrid: PrimeGrid ardışık asal sayılar için halka açık veritabanı oluşturmakta ve k*2n+1 ilek*2n-1 biçimindeki büyük ikili asal sayıları araştırmaktadır. (ATI ve NVIDIA ekran kartlarını destekliyor.)

Sudoku@VTaiwan: Matematik ve bilgisayar biliminde iyi bilinmekte olan en küçük miktardaki Sudoku problemine çözüm arar.

Surveil@Home: Web sitelerinin uçtan uca, ince bir şekilde denetlenmesini gerçekleştiren bir araştırma projesidir. Web sitelerinde her biri defalarca iş görecek binlerce yoklayıcı konuşlandırır. Bu yöntem son kullanıcıya hata ve performans istatistikleri sunar.

SZTAKI Desktop Grid: Amacı, 11. boyuta kadar genelleştirilmiş ikili sayı sistemlerini bulmak.

VTU@home: Bu projenin amacı Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına olduğu kadar diğer Litvanyalı akademik enstitülere güçlü bir dağıtık hesaplama platformu sağlamaktır. Halihazırdaki uygulamalar Monte-Carlo tabanlı yazılım testlerinin araştırılmasını kapsamaktadır.


Çoklu uygulamalar

CAS@home: Projenin amacı Çin'deki bilim insanlarına araştırmalarında gönüllü hesaplama teknolojilerinden (BOINC gibi) yararlanmaları için yardımcı olmak ve desteklemek, Çin Bilimler Akademisi ve Çin'deki diğer bilim enstitülerindeki araştırmacılar için çalıştaylar düzenlemektir. Proje, Çin Bilimler Akademisi (CAS) ve Yüksek Enerji Fiziği Bilgisayar Merkezi tarafından yürütülmektedir.

EDGeS@Home: Projenin amacı EGEE ve EDGeS cemiyetince geliştirilen, seçilen ve onaylanan bilimsel uygulamaları desteklemektir. Proje, şu anda füzyon aygıtı (ITER) içindeki parçacık yörüngelerini hesaplamak için kullanılan ISDEP uygulamasına ev sahipliği yapıyor.

Ibervicis: Proje fizik, malzeme bilimi ve tıp araştırmaları üzerine yoğunlaşıyor.

World Community Grid: IBM tarafından geliştirilen ve kar amacı gütmeyen proje, dünyanın en büyük gönüllü bilgisayar şebekesini sağlayarak, ölümcül hastalıkların tedavi edilmesi, temiz enerji kaynaklarının geliştirilmesi gibi, insanlığın en acil problemlerine çözüm bulmak için çalışmaktadır. HIV/AIDS, kanser, kas distrofisi, dengue ateşi ve çok daha fazlasına çözüm arar.
(ATI ve NVIDIA ekran kartlarını destekliyor. Fakat World Community Grid dahilindeki projeden projeye göre değiştiğini unutmayın!)

Yoyo@home: Yoyo@home, BOINC ve çeşitli gönüllü hesaplama projeleri (ECM, MUON, Evolution@home ve distributed@home ) arasındaki bir bağdaştırıcıdır.

Edit: Açıklamaların tamamı tarafımdan çevrilmiştir.

Program tamamen şeffaflık ilkesi üzerine kurulmuştur. BOINC yapılan hesaplama işlemlerini grafik üzerinde eş zamanlı olarak görme imkanı sunar. (Bunun için gelişmiş görünümde "İşler" sekmesinden "Grafikleri gösteri" seçin. Eğer standart ayarlarda bir değişiklik yapmadıysanız ekran koruyucu devreye girdiğinde yapılan hesaplamalar grafik olarak yansır.)
BOINC Projeleri BOINC Projeleri Reviewed by GarajimdakiEjder on 20:32 Rating: 5

2 yorum:

Tasardur dedi ki...

merhaba iş yerinde aktif olarak boinc kullanıyorum.b,lg,sayarla 5dk dan fazla işlem yapmadığımda devreye giriyor. ancak bazen bilgisayarıma çalışmak için geri döndüğümde bilgisayar açlmıyor.ekran koruyucu donup kalıyor.sadece bilgisayarı kapatıp açarak bu sorunu çözebiliyorum.kullanabileceği bellk miktarını ve cpu gücünü düşürdüm ama hala bu sorunu yaşıyorum.acaba ekran koruyucusunu kaldırsam işe yarar mı?ve sadece ekran koruyucu olarak kaldırılabiliyor mu?bilgisi olan var sa yardımcı olursa sevinirim.

GarajimdakiEjder dedi ki...

Sanırım ekran koruyucuyla çakışma yapıyor. Buradan tabii ki fazla bir şey söylememem bilgisayarınızın özelliklerini bilmeden. Ekran koruyucu kapatmayı deneyin öncelikle (ki günümüzde artık ekran koruyucunun bir işlevi yok, bunun yerine monitörü kapatı seçmek daha mantıklı olur) ya da BOINC'i bilgisayar başındayken de çalıçacak şekilde ayarlayın.