Sağduyu Mitingi'ne Neden İhtiyacımız Var?


Amerikan Ateistleri Kuruluşu başkanı David Silverman'ın "Why We Need a Reason Rally?"* (Sağduyu Mitingi'ne Neden İhtiyacımız Var?) adlı yazısından çevirdiğim bu metin ABD'deki dinsiz kesimin, 2012 ABD başbakanlık seçimleri öncesi, hükümete sesini duyurabilmesini amaçlasa da, dindar nesil yetiştirmeye ağırlık verilen ülkemizde yaşayan biz dinsizler için de sorunların ortak olduğunu göstermesi açısından bu yazının yararlı olacağını düşünüyorum.

Amerika dünyadaki en dindar ülkelerden biri. Ve dinsizseniz, din olmadan devlet memurluğuna atanamayabilir, ahlak ya da etik sahibi olmayan ya da vatanseverlik hisleri bulunmayan biri gibi görülebilirsiniz. "Evet, efendim, Tanrı'ya inanıyorum" demeye sıkı sıkıya bağlı kaldığınız sürece, hangi dine inandığınızın çok da bir önemi yok gibi duruyor.

24 Mart'ta, Washington D.C'de, seküler aktivistler arasında gerçekleşecek bir toplantı olan Sağduyu Mitingi, bu sanı ve varsayımların reddedilmesidir. Sağduyu Mitingi, kendi kimliklerini oluşturan temel unsuru kutlamak amacıyla sıradan Amerikalıların ulusumuzun başkentinde bir araya gelmeleri için bir fırsat. Sağduyu Mitingi, her tür politik görüşten katılımcıların olduğu tarafsız bir etkinlik olmasına karşın, inançsızların Amerikan nüfusunun meşru bir politik parçasını oluşturduklarını Washington'a, seçili liderlere ve ulusun geri kalanına anlatan bir bildiridir.

Ateistler, agnostikler, hümanistler, hür düşünceliler ve geri kalan teist olmayan kesim, her gün, üzerinde dini ifade olan Amerikan parası kullanıyor. Çocuklarımız okulda dini bir beyanla ulusal andımızı okumaya zorlanıyor. Seçimle göreve gelmiş yetkililer, resmi toplantıların başında, yasama döneminin açılışında ve farklı dini arka plandan birçok ABD vatandaşının katıldığı ve ilgilendiği resmi etkinliklerde, kendi dini inançlarını, halkı bölmek için bir araç olarak kullanma gereği duyuyorlar.

Bazı başbakan adayları dinsel inançlarını bir silah gibi kullanıyor; bir kılıç edasıyla kendi değerlerini savuruyor, bu ülkede kendileri neye inanıyorsa herkese aynı dinsel prensipleri izlettireceklerine dair ant içiyorlar. Bu ülkenin temelleri, böyle bir ideal uğruna kurulmadı, savunduğumuz değerler bunlar değildir.

Amerika demek; hükümetten misilleme geleceğine dair bir korku yaşamadan, ateist, Katolik, Yahudi ya da Mormon olma özgürlüğüne sahip olmak demektir. Sırf şimdiki başkan tarafından uygulandığı için veya Millet Meclisi'nde en popüler dinsel ideoloji olduğu için hükümetin, yasalar ve düzenlemeler aracılığıyla beni dinsel bir ideolojiye zorlamayacağının bilinciyle kendimi güvende hissedebilmeliyim.

Din, birçok insanın kendi varlığını-veya en azından varlığının bir kısmını- tanımlama yoludur. Bu, teist olmayanlar için de farklı değil. Ancak biz kendimizi "hiçbir şeye inanmayanlar" olarak tanımlamaktansa, şu anda sahip olduğumuz hayatı kutluyoruz, çünkü başka hayatların olmadığına inanıyoruz. Dostlarımıza yardım etmemize, dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer olarak bırakmamıza ve diğer canlılara şeref ve saygıyla bakmamıza yardım edecek fırsatları kutluyoruz. Yaşamı kutluyoruz. Dini inanç sahipleriyle, aynı umutları, korkuları ve istekleri paylaşıyoruz. Çözümleri herhangi bir tanrıda ya da doğaüstü bir varlıkta değil, kendimizde arıyoruz.

Sağduyu Mitingi'nin amacı dini ortadan kaldırmak değildir. Seküler bir hükümet ile teist olmayan bir hükümet arasında fark vardır. Seküler** bir hükümet herhangi bir din ya da dinsizlik arasında ayrım yapmaz. Bu, hükümetin tarafsız kalmasına ve tüm dinsel inançları korumasına imkân tanır. Amerika'nın büyük dinsel çeşitliliğinin en iyi şekilde korunması, federal hükümetin din meselelerinde tarafsız kalmaya ve kanunda dine özel ayrıcalıklar tanımaya son vermesiyle mümkün olabilir.

Kaynak

* İsmine aşina olduğuduğumuz bir bilim insanı olan Richard Dawkins, medyumların ve sahte bilimle uğraşan şarlatanların sahtekarlıklarını ortaya çıkarmasıyla meşhur illüzyonist James Randi, Mythbusters'tan tanıdığımız Adam Savage, A Universe From Nothing adlı kitabı geçtiğimiz günlerde çıkan teorik fizikçi Lawrence Krauss, dine dokunduran şarkılarıyla ateist müzisyen Tim Minchin gibi birçok ismin ve Bad Religion grubunun katılacağı The Reason Rally 24 Mart'ta, Washington D.C.'deki National Mall'da gerçekleşecek.

** Sekülerizm: Vikipedia'ya göre toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket. Laiklik ve sekülerizm kavramları Türkçe'de sıklıkla eşanlamlı kullanılır. Laiklik, dinî kişi ve kurumların devletin işleyişine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi; devletin de din işlerine karışmaması anlamına gelir. Fransız sekülerizmi olarak da anılan laiklik kavramı, daha kapsamlı olan sekülerizm hareketinin bir parçasıdır.

Sağduyu Mitingi'ne Neden İhtiyacımız Var? Sağduyu Mitingi'ne Neden İhtiyacımız Var? Reviewed by GarajimdakiEjder on 17:37 Rating: 5

Hiç yorum yok: