Otistik Tinercilerin Beynindeki Boşluk


Gün geçmiyor ki inançlı kesimden ateistlere yönelik iler tutar yanı olmayan yeni bir itham gelmesin. Tinerci mi olmadığımız kalmadı, işe yaramaz oluşumuz mu, ne ararsanız var... Kendimizi ifade etme sıkıntısı çekmiyoruz sayelerinde, bu eksikliğimizi gideriyorlar çok şükür. Ateistler dinle alakalı bir şey derse direkt linç kampanyası, küfür yağmuru, hapis cezası türünden mahalle baskıları başlar, ama onların ifade özgürlüğü konusunda kredileri sınırsız. Bu kez de kaderimize, otistik olmak düştü.

İncimiz, Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Sosyolog Fehmi Kaya'dan geldi. Otistik çocukların doğuştan ateist (Vatan'a göre "bütün otistikler") olduğunu belirten Kaya "Onun için ibadet etmeyi, Allah’a inanmayı bilmiyorlar. Otistik çocuklara uygulanacak farklı terapi yöntemleriyle, çocukta farkındalık yaratmak gerekiyor. Bu farkındalığın içinde, duyularının iyi gelişip karşısındakiyle empati kurmayı öğrenmesi gerekiyor. Normal insanların yaptıklarını neden yaptığını öğrenmesi gerekiyor. Bunun sonucu olarak da bir yaratan olduğunu insanların buna inanıp ibadet ettiğini anlaması, kavraması, içselleştirmesi gerekiyor. Böylece beyinlerinde inanç alanı oluşturulabilir." diyor. Tabii söyledikleri bununla sınırla değil. Devam edelim...

Fehmi Kaya'ya göre zaten varolmayan bir bölgeye sahip otistiklerde bu bölgeyi zorla oluşturmak, kendi ifadesiyle "Allah inancı bilmeyenlere" inanç aşılmak gerekiyor. Peki otistiklerin bu konuda fikirleri nedir diye sorulmuş mu? Gerçekten bunu istiyorlar mı? İstiyorlarsa bile seçecekleri Allah mı, Yeşu mu, yoksa Şiva mı olacak? Ve bunu hangi bilimsel yönteme göre yapacaklar? Peki daha da önemlisi, otistiklerin ateist kalma hakkı yok mu?

Kaya'nın bahsettiği araştırma PLos ONE adlı dergide, 2012 yılında yayımlanmış. Araştırmacılar 12 otistik ve 13 otistik olmayan çocuğu inceleyerek araştırmalarına başlamışlar ve otistik çocukların yalnızca %11'nin güçlü bir Tanrı inancına sahip olduğunu görmüşler.

Kanada'da 327 üniversite öğrencisiyle yapılan ikinci araştırmada ise katılımcılara internet üzerinden inançlarına ne kadar bağlı oldukları sorulmuş ve otizm spektrumundaki yerlerini anlamak için "sosyal durumlarda zorlanmıyorum" gibi ifadelere katılıyorum/katılmıyorum tarzında cevaplar vermeleri istenmiş. Otizm spektrumunda bulunan kişilere (buna Asperger Sendrom'lular da dahil) sorulan sorularda araştırmacılar yüksek otizm skoruna sahip olanların tanrıya daha az inandıklarını görmüş. (Üçüncü ve dördüncü araştırma Amerikalı yetişkinler arasından 706 ve 452 katılımcı ile yapılmış).

Ancak söz konusu makalede araştırmacılar, inançsızlığın sadece zihinsel bozukluklarla açıklanamayacağına ve çoklu psikolojik ve sosyokültürel unsurların Tanrı ya da tanrılara inanmama gibi karmaşık bir duruma sebep olacağına dikkat çekerken, inançsızlığın -otistiklerde- zihinsel kusurların bir sonucu olabileceğini, ancak "çok farklı kaynaklardan" ortaya çıkabileceğini özellikle vurgulamışlar.

"Araştırmacılar ABD ve Kanada da, ateizmin, otizmin bir farklı versiyonu olduğunu söylüyor." diyen Kaya'nın nasıl lafı işine göre çevirdiğini de görmüş oluyoruz böylece.

Evet, bu araştırmadan ateizmin otizmin bir türüdür demek için, düz mantık yürütmeye kasmak lazım. Böyle bir durumda akil insanın yapacağı ilk iş, otizm=ateizm gibi bir korelasyona balıklama atlamak yerine, ateistlerdeki otistik oranını sormak olurdu. İnançlılarla dinsizlerin beyinlerinin aynı yapıda olduğu aşikar (sonuçta çoğumuz bir süre öncesine kadar inançlı değil miydik?)

Şüphesiz inanç fikrini üreten de evrim tarihinde bir aşamada din kavramını yaratan beynin kendisi. Evrimsel biyologlar bugün inancın kökenine dair evrimsel hipotezler ortaya koyuyorlar. Bunlardan başta geleni avcı-toplayıcı toplumlarda beynin bir tür savunma mekanizması olarak inanç kavramını geliştirdiği yönünde. Fakat bu, beynimizde -bazı inançlı kesimin yorumlamak istediği gibi- Tanrı'nın bizimle konuştuğu bir merkez olduğu anlamına gelmiyor (öyle olsa bu kadar kargaşalık ve farklı inançlar olmazdı değil mi?)

Tabii, burada mide bulandıran asıl nokta, otizmin ateizmin bir türü derken içinde barındırdığı -bıyık altından- hakaret unsuru. Bakın onların sorunu bir kusurdan kaynaklanıyor, ateistler de bu nedenle kusurludur deniyor. Bu hem ateistler, hem de otistik vatandaşlar için rahatsız edici. Sonuçta bu insanların çeşitli derecelerde sosyal iletişim güçlüğü çekmeleri akıl yoksunu olduklarını göstermiyor. (Wikipedia'daki bir maddeye göre birçok dâhinin otistik özellikler taşıdığı düşünülüyor). Ateist lafının da bir küfür olarak algılandığı bir toplumda, açıkçası otistiklere mi hakaret ediliyor, yoksa ateistlere mi emin olamıyorum pek. Belki ikisi birlikte, ne de olsa yoldan geçen adam için otistik demek, zihinsel engelli demek.

Üç sene önce otistik çocukların eğitim aldığı merkezlere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi getirilmişti hatırlarsanız. Belli ki din dersi vermek yetmiyor. Kaya'nın açılacak kültür evlerinde otistiklerin ücretsiz terapilerle inançlı hale getirileceğini söylemesi belki de bu yüzden. Bu da, ABD'deki eşcinselleri "normalleştirmek" (onlara göre), karısının kocası, evinin erkeği yapmak için açılan Evanjelist kamplarını akla getiriyor.

Otizmin ne kadar fazlaysa o kadar inançsızsın, yani beynindeki din merkezin de o kadar kusurlu demek ki. Bu durumda, beynine din dopamini verilmesini kabul etmekten başka hiçbir şansın yok. Resmi bile tanımlayamıyorken, senin hakkında karar alan akil (!) insanların bile ortak fikrinin olmadığı, varlığı kanıtlanamayan bir kavramı, onların iddiasına göre "olmayan" bölgenle öğrenmek gibi bir imkansızı başarmak zorundasın. Araştırmanın böylesi bir dayatmayı meşrulaştırmak için dayanak olarak gösterilmesi hepsinden daha vahim, bilimin metafiziğe alet edilmesini bir kenara koyacak olursak.

Durum bu kadar ciddi olduğuna göre, bizler de otizmin bir türünü yaşadığımız için hükümetimiz bu konuya da acilen bir çözüm bulmalı ve beynimizdeki boşluğa din merkezi nakli uygulamasına kısa sürede başlamalıdır. (Sigortadan karşılanırsa çok daha iyi olur.)

Sözün özü, bu ülkede, dinsizin otistiğine bile rahat yok.
Otistik Tinercilerin Beynindeki Boşluk Otistik Tinercilerin Beynindeki Boşluk Reviewed by GarajimdakiEjder on 19:39 Rating: 5

Hiç yorum yok: