Modern İnsanların Göç YollarıFosil kayıtları, maddi buluntular ve National Geographic'in Genographic Projesi gibi araştırmalar tarafından gerçekleştirilen DNA analizleri ışığında, 60.000 yıl önce Afrika'dan yola çıkan son Homo türü olan Homo sapiensin, yani bizlerin, tarihöncesi dönemi kapsayan yolculuğu.

Not: Videoda geçen "ilk" sıfatını kullanmaktan özellikle kaçınarak yeni bir düzenleme yaptım. Evrimi süreklilik arz eden bir süreç olarak düşündüğümüzde, türleşmenin başladığı ve "işte ilk Homo sapiens bu noktada çıktı" diyebileceğimiz bir an bulamayız. Ayrıca bilimsel olarak "insan" tanımıyla Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens vb. tüm insan türlerini içine alan Homo cinsi anlaşılabileceği için, sadece Homo sapiens'i belirtmek için "modern insan" tanımını kullandım.
Modern İnsanların Göç Yolları Modern İnsanların Göç Yolları Reviewed by GarajimdakiEjder on 19:32 Rating: 5

Hiç yorum yok: